Kiropraktik

Kiropraktisk behandling är justeringar med olika handgrepp i syfte att återställa ledfunktioner.

Du kan komma till mig med bl.a. följande besvär:

Vid akuta och långvariga ryggbesvär

Spänningar i nacke och skuldror

Whiplash

Nackspärr

Huvudvärk och / eller yrsel

Värk i armarna och benen

Muskelstelhet

Idrottsskador och muskelinflammation

Domningar

Vad gör en kiropraktor?

En kiropraktor diagnostiserar, behandlar och förebygger störningar i kroppens leder, muskler och nervsystem. Vanligast är ryggont, huvudvärk, nackspärr och ischias. Men även idrottsskador, arbetsrelaterade besvär. Vi behandlar även gravida med rygg och nackbesvär.

Vi för journal och har ett medicinskt yrkesansvar. Kiropraktorn kan även hänvisa till annan hälso- och sjukvård om det behövs. Om det misstänks att man har allvarliga sjukdomar eller har symptom som behöver utredas ytterligare remitteras man vidare till läkare.

Legitimerade kiropraktorer lyder under samma lagar och förordningar som annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Undersökningsfynd, diagnos och vad som gjordes under behandlingen skrivs ned i en patientjournal efter varje behandling.

Vad händer vid första besöket?

Vid första besöket går vi tillsammans igenom din medicinska sjukdomshistoria (anamnes) och även ditt allmäntillstånd. Du får noga beskriva dina besvär, var du upplever smärta och eventuella domningar, hur de känns, när och hur de uppkommit. Hur de har utvecklats sedan du fick dem för första gången. Det är viktigt för mig som kiropraktor att känna till dina tidigare skador, sjukdomar och operationer. Även vilka mediciner som du för tillfället tar. Andra faktorer som din arbetssituation och motionsvanor kan påverka hälsan. Uppgifterna om din hälsa behövs för att jag ska kunna avgöra om det finns något hinder för att utföra behandlingen (kontraindikationer). Sådana hinder kan vara grav benskörhet eller en nyligen genomförd operation i närheten av det område som ska behandlas.
Ibland ger vissa mediciner biverkningar som är orsaken till ditt besvär, tex yrsel, muskelvärk etc, som behöver utredas vidare av läkare.

Hem › Kiropraktik